Visionen

På Birkholm arbejder vi ud fra overbevisningen om, at alle har en stemme og at kommunikation ikke kun handler om ord, men også lyde, mimik og gestik. Den pædagogiske opgave tager udgangspunkt i et ønske om at inddrage beboernes stemme, så retten til selv- og medbestemmelse i eget liv sikres.

Dette bliver grundlaget for udvikling – hos alle involverede og det danner grundlaget for fællesskabet Birkholm, hvor der er plads til alle.

  • Alle mennesker har en stemme, også selvom de ikke har sprog
  • Alle mennesker har ret til selv- og medbestemmelse i deres eget liv
  • Alle mennesker kan lære nyt
  • Alle mennesker har behov for at høre til et sted og i et fællesskab