Marte Meo metoden

Kontakt før opgave

Marte Meo metoden er Birkholms centrale pædagogiske metode. Metoden gør det muligt at støtte op om beboernes selv- og medbestemmelse og dermed også selvværd, kommunikation og sociale kompetencer. Metoden er videobaseret og bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I metoden arbejder man konkret og løsningsorienteret og tager udgangspunkt i muligheder frem for begrænsninger.

Marte Meo betyder ’ved egen kraft’ og er udviklet af hollænderen Maria Aarts.

Læs mere om Marte Meo metoden på Marte Meo foreningens hjemmeside: www.martemeo.dk

Læs mere om Birkholms andre faglige tilgange og metoder på Tilbudsportalen