BIRKHOLM

BEBOERNE

I CENTRUM

Den Selvejende Institution Birkholm er et bosted,
hvor beboerne er i centrum.
Som medarbejdere, er vi gæster i beboernes hjem. 
Birkholm er et sted hvor man føler sig set, hørt og forstået. 

Velkommen

Selv- og medbestemmelse, samt gensidig respekt, er omdrejningspunktet i det daglige arbejde. Det er personalets opgave at hjælpe beboerne, hvor de ikke selv kan, men altid på en måde, hvor borgeren føler sig set, hørt og forstået.

Glæde og omsorg

Vi lægger vægt på glæde og omsorg i det daglige arbejde og i samarbejdet med de pårørende. Glade beboere, giver glade pårørende, og omvendt.

Midt i naturen

Birkholm ligger smukt placeret, midt i naturen. De grønne omgivelser giver ro og energi og Birkholms store have indbyder til gåture under de høje træer.