Sagsbehandler

Godkendelse:

Birkholm er beliggende i Køge Kommune, Region Sjælland og godkendt efter Servicelovens § 107 (5 pladser) og § 108 (5 pladser) i kapitel 20 om botilbud.

Målgruppe:

Birkholms beboere er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Alle beboere på Birkholm har det fælles primære handicap, at de er født med, eller har pådraget sig, en betydelig hjerneskade, med deraf følgende kognitiv funktions nedsættelse. Herudover har de forskellige sekundære handicaps såsom spastisk lammelse, autismespektrumforstyrrelser, epilepsi, ADHD og diverse syndromer

Nogle af vores beboerne er uden verbalt sprog og ingen er udviklet alderssvarende.

Beboerne skal have hjælp og omsorg til alle hverdagens aktiviteter og gøremål, såvel personlige som praktiske.

Ansøgning om plads:

Du kan ansøge om plads på Birkholm ved at rette henvendelse til Konstitueret Forstander Lene Kristensen på tlf.: 56168622, e-mail: lek@birkholm.org.

Hvis du tænker, at Birkholm er det rette sted for en af dine borgere, så kontakt os gerne. Du er altid velkommen til at kigge forbi til en rundvisning, efter aftale. Vi har desuden en venteliste.

Selvom vi ikke har den store udskiftning, sker det ind imellem, at vi har en ledig plads. Når vi matcher nye beboere til Birkholm, er vi meget grundige. Vi er et lille sted, og derfor er det vigtigt at beboerne matcher hinanden.

Vi har i alt 10 lejligheder med eget toilet/bad, tekøkken og terrasse. Fem lejligheder er godkendt efter § 107 og fem andre lejligheder er godkendt til både § 107 og § 108.

Status på ledige boliger pr. 1. juli 2024: 0

Birkholms socialpædagogiske profil:

Birkholms pædagogik baserer sig på et individuelt tilbud om omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Birkholm tilstræber at skabe betingelser for den enkelte beboer, der giver mest mulig indflydelse på eget liv. Birkholm fokuserer på den enkelte beboers kommunikation, da det danner basis for indflydelse og valg.

Udfordringer og oplevelser er en central del af et menneskes livskvalitet og Birkholm arbejder for at tilbyde oplevelser og udfordringer, der er alders- og udviklingstilpassede.

Pædagogiske metoder:

De pædagogiske metoder tager afsæt i den anerkendende pædagogik. Vores centrale pædagogiske metode er Marte Meo metoden.

Vi bruger Marte Meo metoden på Birkholm, fordi den gør det muligt at støtte op om beboernes selv- og medbestemmelse og dermed også selvværd, kommunikation og sociale kompetencer.

På Birkholm bruger vi desuden følgende pædagogiske metoder:

Picture Exchange Communication System (PECS)
Pædagogisk massage
Marte Meo
Tegn til Tale (TTT)
Rideterapi
Kommunikation med iPad
 

Læs mere om Birkholms faglige tilgange og metoder på Tilbudsportalen.