Værdigrundlag

Beboerne i centrum

Den Selvejende Institution Birkholm er et bosted, hvor beboerne er i centrum. Som medarbejdere, er vi gæster i beboernes hjem. 

Selv- og medbestemmelse, samt gensidig respekt, er omdrejningspunktet i det daglige arbejde. Det er personalets opgave at hjælpe beboerne, hvor de ikke selv kan, men altid på en måde, hvor de føler sig set, hørt og forstået.

Marte Meo metoden er en central metode på Birkholm, der er med til at sikre en god kommunikation mellem beboere og medarbejdere. 

Åben, konstruktiv kommunikation giver et udviklende arbejdsliv og ses som forudsætning for beboernes og personalets livskvalitet.