Ledelse og bestyrelse

Bestyrelsen

Det overordnede ansvar for driften af Birkholm, påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse. Bestyrelsen består p.t. af 4 medlemmer.

Knud Foldschack bestyrelsesformand
Olivia Höcky Hansen
Malene Graff
Casper Thamsdorf 
medarbejderrepræsentant

Ledelse

Den daglige ledelse varetages af forstander, som ansættes af bestyrelsen.

Tilsynspligt

Den pædagogiske tilsynspligt påhviler Socialtilsyn Øst fra Holbæk Kommune.