Birkholms historie

Det er sundt at bo på landet

Birkholm var oprindeligt en firlænget proprietærgård, med navnet Vestervang.  Der er i folketællingen tilbage fra 1662 for første gang registreret en beboer, Jens Nielsen, på matriklen. Den sidste ejer af Vestervang var Frode Karstensen, der dyrkede sukkerroer og havde grisehold.

I 1981 bliver Vestervang opkøbt af Den Almennyttige Stiftelse Solgården. Stiftelsen havde som formål at drive et hjem for multihandicappede børn.

Initiativtagerne til Solgården argumenterer for, at det er afgørende for børnenes sundhed, at institutionen ligger i naturen. De skriver til Køge kommune i deres ansøgning om godkendelse: ”Institutionen henvender sig til børn, der er meget svært handicappede og hvis sygdomme har en sådan karakter, at placering af institutionen i et bysamfund ville kunne fremkalde forværring af deres tilstand. Derimod vil børnenes kontakt med naturen, frie omgivelser og frisk luft udgøre de bedste rammer for at opnå behandlingsmæssige resultater.” Køge kommune godkendte ansøgningen og Vestervang til Solgården – den første institution på matriklen.

Nogle af Birkholms nuværende beboere har boet på matriklen fra Solgårdens start. Enkelte var tilknyttet det dagcenter, der også anlægges på stedet i den periode.

Solgården afvikles omkring år 2000 og d. 31. juli 2001 starter Birkholm op under ledelse af forstander Kia Kramer.

Kia var forstander i 17 år og i den periode stod hun bl.a. for en grundig renovering af længerne, der gennem årene bliver indrettet til to boafdelinger. Desuden blev hovedhuset renoveret. I 2018 gik Kia på pension og Tanja Steilborg blev ny forstander. Hun stoppede i 2020, hvor nuværende forstander, Ida Hammen, trådte til.