Birkholm - et levende bosted

Birkholm - et bosted med atmosfære

Birkholm - et moderne bosted

Værdigrundlag

Birkholm er beboernes hjem og personalets arbejdsplads.

Menneskelige samværsregler på Birkholm baserer sig på gensidig accept og respekt af hinanden.

Som medarbejdere er vi gæster i beboernes hjem.

Vores opgave er at hjælpe beboeren og derved kompensere for den enkeltes funktionshæmning.
Vi skal som medarbejder tilstræbe, at beboerne føler sig set, hørt og forstået.

Vi fokuserer på de relationer beboeren indgår i og ikke på den enkeltes fejl og mangler.

Beboeren skal tilbydes muligheder for oplevelser og aktiviteter, der forøger den enkeltes livskvalitet.

Personalets trivsel, lyst til at tage ansvar og indflydelse på eget arbejde, ses som en forudsætning for et frugtbart arbejdsmiljø.

Åben, konstruktiv kommunikation ses som forudsætning for et lærende og udviklende arbejdsmiljø
og som forudsætning for at skabe livskvalitet for, såvel beboer som personale.

Birkholm skal være det bedste sted at bo og det bedste sted at arbejde