Medarbejdere

Birkholm er et socialfagligt bosted med overvejende pædagogisk personale (pædagoger og pædagogmedhjælpere). Vi har også et sundhedsfagligt team bestående af en sygeplejerske og to social- og sundhedshjælpere, samt en TAP-gruppe bestående af sekretær, kok, vaskefe og pedel. Se kontaktoplysninger her. 

Den pædagogiske og den sundhedsfaglige gruppe har hver deres fagmøde en gang om måneden. 

På Birkholm har vi desuden et personalemøde hver 14. dag, hvor al personalet er samlet.