Birkholm - et levende bosted

Birkholm - et bosted med atmosfære

Birkholm - et moderne bosted

Tilsynspligt

Den pædagogiske tilsynspligt påhviler Socialtilsyn Hovedstaden fra Frederiksberg Kommune.