Birkholm - et levende bosted

Birkholm - et bosted med atmosfære

Birkholm - et moderne bosted

Birkholms Socialpædagogiske Profil

 
Birkholms pædagogik baserer sig på et individuelt tilbud om omsorg,
pleje og socialpædagogisk bistand.

Birkholm tilstræber at skabe betingelser, for den enkelte beboer,
der giver mest mulig indflydelse på eget liv.

Birkholm fokuserer på den enkelte beboers kommunikation, da det
danner basis for indflydelse og valg.

Udfordringer og oplevelser er en central del af et menneskes livskvalitet
og Birkholm arbejder for at tilbyde oplevelser og udfordringer, der er
alders- og udviklingstilpassede.

De pædagogiske metoder tager afsæt i den anderkendende pædagogik.