Birkholm - et levende bosted

Birkholm - et bosted med atmosfære

Birkholm - et moderne bosted

Bostedet

På Birkholm findes 10 moderne lejligheder alle med udsigt til grønt område. Alle beboere har egen lejlighed med køkken og stort badeværelse. Lejlighederne indrettes individuelt i samråd mellem beboer, kontaktpædagog og forældre / værge.

2 af lejlighederne er specielt indrettet til beboerne med fysisk funktionshæmning, hvilket vil sige, at der findes rumdækkende loftlifte samt ekstra store badeværelser. Vi tror, at beboerne trives bedst i rammer, de selv har været med til at skabe.

Vi lægger vægt på medbestemmelse og brugerindflydelse på Birkholm. Derfor lægger vi vægt på at kommunikere med udgangspunkt i den enkeltes behov, så vi bruger billedkommunikation, iPad, pictogramtavler, overskuelige valg og har et aktivt brugerråd, hvor alle bosiddende på Birkholm deltager og drøfter emner som aktiviteter, ture ud af huset, ønsker til kost og andet, som har betydning for andre end den enkelte person. Brugerrådet er også med til at planlægge arrangementer som sommerfesten og særarrangementer, som dengang vi holdt melodigrandprix.