Birkholm - et levende bosted

Birkholm - et bosted med atmosfære

Birkholm - et moderne bosted

Brugerråd

Brugerråd på Birkholm.

 

Brugerrådets medlemmer

Brugerrådet på Birkholm, er tilgængeligt for alle borgere, der er bosat på Birkholm. Herudover deltager Birkholms turgruppe, som arbejder med at planlægge ture inde for- og ude af huset.

 

Brugerrådets møder

Brugerrådet holder møde hver 12. uge, altid før Birkholms personalemøde, for at kunne give meninger og kommentarer fra brugerrådet med på personalemødet, hvor det er et fast punkt på dagsordenen.

Brugerrådsmøderne er bygget op om en overordnet dagsorden, som altid indeholder en fortællerrunde fra medlemmerne vedr. de aftaler, aktiviteter og andre tiltag, som er blevet besluttet på det sidste møde.

Der tages et beslutningsreferat på møderne.

 

Brugerrådets arbejde

Brugerrådets arbejde består i, at planlægge og evaluere aktiviteter både på Birkholm og ude af huset. Dette i et samarbejde med turgruppen, som består af 3 personaler fra Birkholm. Brugerrådet er med til at træffe beslutninger, som vedkommer hverdagen på Birkholm og dermed også vores liv generelt. Det er også muligt for brugerrådet, at have medindflydelse på den daglige kost.

Derudover kan brugerrådet også komme med inputs til aktiviteter i hverdagene og være med til, at sætte dagsordenen, i de faste rutiner, såsom sang, rytmik, bevægelse o.a. Det kunne f.eks. være, at brugerrådet har et stort ønske om at se film i fællesstuen, dyrke fælles zumba eller afholde et melodi grand prix.

Brugerrådet har også medindflydelse i deltagelse i arrangementer, som f.eks. Sjællandsfestivalen.

 

Brugerrådets årsplan

På det første brugerrådsmøde hvert år, lægges en plan for nogle aktiviteter og for nogle mål, det kommende år.