Birkholm - et levende bosted

Birkholm - et bosted med atmosfære

Birkholm - et moderne bosted

Billedkommunikation

At arbejde med billedkommunikation

Aktiv billedkommunikation
Piktogrammer, konkreter, fotografier, selv og medbestemmelse,

Dagsplan
I vores fælles opholdsrum kan borgeren selv eller med støtte fra en medarbejder, altid orientere sig om, hvilken personale de er sammen med hhv. om morgenen og om aftenen. Under billederne af de respektive personaler, som er på arbejde, er der billede af den/de borgere, som personalet et tilknyttet. For selvom vi på Birkholm lægger stor vægt på, at møde borgerne ved hjemkomst fra aktivitetstilbud i dagligdagen, synes vi også det er vigtigt, at borgerne selv har mulighed for, at orientere sig om egen dag, aktiviteter, menuen til aftensmad og hvem man kan henvende sig hos.

Ugeplan​
Udover den daglige plan, hvor man kan orientere sig om hvad der sker af aktiviteter i huset o.a., har vi også en mere overordnet ugeplan, hvor alle borgernes individuelle aktiviteter for ugen er lavet enten som piktogrammer eller relevante fotografier​. Her sætter vi billeder op, når borgerne skal af sted på deres aktivitetstilbud, til tandlægen, diverse besøg til og fra pårørende, arrangementer, osv. Vi giver os altid god tid til, at stille os sammen med den enkelte borger og forklare, tale og være nysgerrige på ugeplanen. Vi ved hvor vigtigt det er for borgerne, når de gerne vil fortælle om deres ugeplan, hvadenten det er følelsen af at glæde sig til daglige aktiviteter eller mere specielle arrangementer, såsom at skulle hjem og være sammen med familien i weekenden.

Andre kommunikationstavler
Nogle borgere har deres egne kommunikationstavler i deres egne lejligheder. Tavlerne kan være forskelligt indrettede men har alle det samme mål til fælles, nemlig at skabe struktur, forudsigelighed og bidrage til et helhedsorienteret billede af eget liv. ​