Birkholm - et levende bosted

Birkholm - et bosted med atmosfære

Birkholm - et moderne bosted

Ledelse

Det overordnede ansvar for driften af Birkholm, påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som på nuværende tidspunkt er sammensat af en advokat,
to tidligere og en nuværende forstander samt en jurist.

Den daglige ledelse varetages af forstander, som ansættes af bestyrelsen.